دوره دیجیتال مارکتینگدوره دیجیتال مارکتینگسه‌شنبه 12 مرداد 1400شرکت گوگل دیجیتال
دوره علوم کامپیوتردوره علوم کامپیوترسه‌شنبه 12 مرداد 1400دانشگاه آنلاین استنفورد
عضو انجمن کامپیوتر آمریکاعضو انجمن کامپیوتر آمریکاسه‌شنبه 12 مرداد 1400انجمن بین المللی کامپیوتر آمریکا
دوره طراحی وبدوره طراحی وبسه‌شنبه 12 مرداد 1400موسسه آموزشی سولو لرن کانادا
ثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمنثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمنپنجشنبه 14 مرداد 1400سامانه هوشند سازی خروج از محاصره / شکستن حصر دشمن
مقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایرانمقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایرانپنجشنبه 14 مرداد 1400چهارمین جایزه ملی دستاوردهای رایانه‌ای ایران
مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراتهمربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراتهپنجشنبه 14 مرداد 1400مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
کمربند مشکی دان ۳ کاراتهکمربند مشکی دان ۳ کاراتهپنجشنبه 14 مرداد 1400کمربند مشکی دان ۳ کاراته سبک وادوریو
8 نتیجه