مقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایرانمقام اول جشنواره ملی رایانه‌ای ایرانپنجشنبه 14 مرداد 1400چهارمین جایزه ملی دستاوردهای رایانه‌ای ایران
مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراتهمربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراتهپنجشنبه 14 مرداد 1400مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
سفر و گردشگریسفر و گردشگریشنبه 9 مرداد 1400دنیای اطراف ما پر شده است از زیبایی‌هایی که بشر با اهداف مختلف امروز یا دیروز، پدید آورده است...
3 نتیجه