کمربند مشکی دان ۳ کاراتهکمربند مشکی دان ۳ کاراتهپنجشنبه 14 مرداد 1400کمربند مشکی دان ۳ کاراته سبک وادوریو
ثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمنثبت اختراع سامانه شکستن حصر دشمنپنجشنبه 14 مرداد 1400سامانه هوشند سازی خروج از محاصره / شکستن حصر دشمن
دانش آموخته علوم کامپیوتردانش آموخته علوم کامپیوترسه‌شنبه 12 مرداد 1400دانشگاه آنلاین استنفورد
3 نتیجه