مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراته

مربی درجه ۱ ملی فدراسیون کاراته
فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران