رزمی و کاراته

رزمی و کاراته
بی‌شک هیچ ورزشی در دنیا به اندازه ورزش‌های رزمی دارای فلسفه، قاعده، اصول و هدف نمی‌باشد. ورزش‌های رزمی علاوه بر تکامل جسم به تعالی روح نیز عمیقاً پرداخته است. در واقع انتهای تمارین سخت و طاقت فرسای بدنی، آغاز گر مسیر تسلط روح بر جسم است و این عالی‌ترین مرتبه آدمی در ابعاد گسترده انسانی می‌باشد. یکی از رشته‌های صاحب نام و گران در ورزش‌های رزمی، کاراته می‌باشد، کاراته یک ورزش پیچیده در رفتار و ساده در گفتار، برای جنگیدن تا نِیل به صلح می‌باشد. به طور خلاصه کاراته یعنی زندگی با هدف غلبه بر سختی‌ها و دشواری‌ها! در ورزش‌های رزمی هنرجو برای شکستن هر آنچه که باید بشکند، ابتدا باید خود را هزاران بار از روح و جسم در هم شکند و برخیزد و این برخاستن یعنی یک کمربند و رده، یک دان و یک قدم نزدیک شدن به هدف یا اهدافی که هیچ گاه دست یافتنی نیستند و فقط می‌توان به آن‌ها نزدیک و نزدیک‌تر شد.