شروع آنلاین شدنشروع آنلاین شدنسه‌شنبه 10 اسفند 1400آموزش دیجیتال مارکتینگ | گام اول
فرصت‌های دیجیتالی شدن برای شما!فرصت‌های دیجیتالی شدن برای شما!دوشنبه 8 آذر 1400آموزش دیجیتال مارکتینگ | فرصت آنلاین
مقدمه‌ای بر دیجیتال مارکتینگمقدمه‌ای بر دیجیتال مارکتینگجمعه 28 آبان 1400آموزش دیجیتال مارکتینگ | فرصت آنلاین
مقام اول جشنواره ملی رایانه ای ایرانمقام اول جشنواره ملی رایانه ای ایرانپنجشنبه 14 مرداد 1400چهارمین جایزه ملی دستاوردهای رایانه‌ای ایران
4 نتیجه